Müşteri Hizmetleri: 0 252 400 08 48

Gizlilik ve Güvenlik

KVKK, Çerez (cookie), Bilgi Güvenliği, İade/Garanti Koşulları ve Kurumsal Politika

İşbu “Müşteri/Abone-Müşteri/Abone Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu  Köyceğiz Bilişim Haberleşme Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti. (“Şirket” veya “KöyceğizNet”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Gülpınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:46/2 Köyceğiz / MUĞLA adresinde mukim, KöyceğizNet tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında mal veya hizmet satış işlemlerinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda açıklanan amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir.

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://koycegiznet.com.tr/gizlilik-ve-guvenlik/ adresinde olan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri KategorisiKimlik Bilgisi
Ad Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Unvan, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No vb. eski kimlik üzerinde yer alan kişisel veriler, Unvan, Vergi Kimlik Numarası,
Kişisel Verinin İşlenme AmacıMüşteri Adaylarıyla Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Satış Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yapılması, Talep ve Soruların Cevaplandırılması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ba/Bs Formlarının Düzenlenmesi, Aylık Yasal Bildirimlerin Yapılması, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satışına İlişkin Faturaların Düzenlenmesi ve Saklanması, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, İhtar ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Cari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi, Banka ve EFT Doğrulamasına İlişkin Süreçlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İlgili Departmanlara Bilgi Verilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması, Belgelerin Muhafazasının Sağlanması, Evrak ve Belgelerin Taranması, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, , Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri Kategorisiİletişim Bilgisi
Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres, Abone Numarası
Kişisel Verinin İşlenme AmacıMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması, Arşivleme Faaliyetlerinin Düzenlenmesi, Belgelerin Muhafazasının Sağlanması, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İlgili Departmanlara Bilgi Verilmesi, Cari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi, Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satışına İlişkin Faturaların Düzenlenmesi ve Saklanması, İhtar ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Adaylarıyla Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Soruların Cevaplandırılması, Müşteri/Abone İlişkileri Yönetiminin Sağlanması, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri KategorisiMüşteri İşlem
Talep bilgisi, Fatura ve İlgili Dokümanlar,
Kişisel Verinin İşlenme AmacıMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Kurulması ve İfası, Mal/Hizmet Satışına İlişkin Faturaların Düzenlenmesi ve Saklanması, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, İhtar ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Evrak ve Belgelerin Taranması, Arşivlenmesi, Muhafazasının Sağlanması, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Veri KategorisiFinans
Hesap Bilgileri, Kart Bilgileri, Ödeme Bilgileri
Kişisel Verinin İşlenme AmacıCari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi, Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi, Gerekli Hallerde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Banka ve EFT Doğrulamasına İlişkin Süreçleri, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Sağlanması, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Kurulması ve İfası
Kişisel Veri Kategorisiİşlem Güvenliği
IP Adresi, Log Kayıtları, Çerez Kayıtları, İnternet Erişim Kayıt Log’ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen herkes için), IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri*
Kişisel Verinin İşlenme AmacıBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün Promosyon Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi, Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Veri KategorisiGörsel ve İşitsel Kayıtlar
Video kaydı, Ses kaydı
Kişisel Verinin İşlenme AmacıMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri KategorisiKimlik Bilgisi
Ad Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Unvan, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No vb. eski kimlik üzerinde yer alan kişisel veriler, Unvan, Vergi Kimlik Numarası,
Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, İş ortakları
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisiİletişim Bilgisi
Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres, Abone Numarası
Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, İş ortakları
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri KategorisiMüşteri İşlem
Talep bilgisi, Fatura ve İlgili Dokümanlar,
Yurt içi aktarımGerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, İş ortakları
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri KategorisiFinans
Hesap Bilgileri, Kart Bilgileri, Ödeme Bilgileri
Yurt içi aktarımÜçüncü kişiye aktarım yapılmıyor
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisiİşlem Güvenliği
IP Adresi, Log Kayıtları, Çerez Kayıtları
Yurt içi aktarımYetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri KategorisiGörsel ve İşitsel Kayıtlar
Video kaydı, Ses kaydı
Yurt içi aktarımYetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarımYurt dışına aktarım yapılmıyor.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında KöyceğizNet tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri KategorisiKimlik Bilgisi
Ad Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Unvan, T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Fotokopisi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No vb. eski kimlik üzerinde yer alan kişisel veriler, Unvan, Vergi Kimlik Numarası,
Toplanma YöntemiMüşteri-Abone işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki SebebiMadde 5/1: Açık Rıza
Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Madde 5/2 (b): Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası,
Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Madde 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Veri Kategorisiİletişim Bilgisi
Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres, Abone Numarası
Toplanma YöntemiMüşteri-Abone işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki SebebiMadde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Madde 5/2 (b): Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması ve İfası,
Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Madde 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Veri KategorisiMüşteri İşlem
Talep bilgisi, Fatura ve İlgili Dokümanlar,
Toplanma YöntemiSözleşmelerin ifası kapsamında müşteri-abone tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki SebebiMadde 5/1: Açık Rıza
Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Madde 5/2 (b): Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması ve İfası,
Madde 5/2(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kişisel Veri KategorisiFinans
Hesap Bilgileri, Kart Bilgileri, Ödeme Bilgileri
Toplanma YöntemiSözleşmelerin ifası kapsamında müşteri-abone tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki SebebiMadde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası,
Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kişisel Veri Kategorisiİşlem Güvenliği
IP Adresi, Log Kayıtları, Çerez Kayıtları
Toplanma YöntemiMüşteri-abone veya müşteri-abone adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi, hesap yönetimi üzerinde işlem yapılması esnasında elde edilmektedir.
Hukuki SebebiMadde 5/1: Açık Rıza
Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Madde 5/2 (b): Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması ve İfası,
Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kişisel Veri KategorisiGörsel ve İşitsel Kayıtlar
Video kaydı, Ses kaydı
Toplanma YöntemiVideo kaydı dijital abonelik başlangıcında, ses kaydı ise dijital abonelik başlangıcında, telefon veya santral görüşmeleri esnasında elde edilmektedir.
Hukuki SebebiMadde 5/1: Açık Rıza,
Madde 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması ve İfası
Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Madde 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Sultaniye mah, Gülpınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:46/2 Köyceğiz / MUĞLA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ilgili kişi başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Gülpınar, Fevzi Paşa Cd. No:138, 48800 Köyceğiz/Muğla adresine kimlik teyidizim yapılması sağlanarak bizzat,
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine,
 • Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle şirketimizin [email protected] adresine,
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır.. İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerezler, web sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır.

Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor.

Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir.

Web sitemizde Çerez Beyanından kabulünüzü dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kim olduğumuz, bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda öğrenebilirsiniz.

Lütfen onayınızla ilgili bizimle iletisime geçtiginizde onay kimliğinizi ve tarihinizi belirtin.

İzniniz aşağıdaki alanlar için geçerlidir: koyceğiznet.com.tr

Gerekli

Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve web-sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri sağlayarak web sitesinin daha kullanışlı hale getirilmesine yardımcı olur. Web-sitesi bu çerezler olmadan doğru bir şekilde işlev gösteremez.

AdıSağlayıcıMaksatSon Kullanma TarihiTürü
CookieConsent Stores the user’s cookie consent state for the current domain1 yılHTTP Cookie
PHPSESSID [x2]tempdosya.koycegiznet.com.trPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie
www.koycegiznet.com.tr
rc::aGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML Local Storage
rc::cGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots.SessionHTML Local Storage
test_cookieGoogleKullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.1 günHTTP Cookie
Tercihler (3)    
     
Tercih çerezleri, web sitesinin, tercih ettiğiniz dil veya bulunduğunuz bölge gibi web sitesinin muamele ve görüntüsünü değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.    
AdıSağlayıcıMaksatSon Kullanma TarihiTürü
twk_#Tawk.toBekliyorPersistentHTML Local Storage
twk_idm_keyTawk.toAllows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.SessionHTTP Cookie
twk_uuid_#Tawk.toBekliyor180 günHTTP Cookie
İstatistikler (6)    
     
İstatistik çerezler, web sitesi sahiplerinin, isimsiz olarak bilgi toplayıp raporlama yaparak ziyaretçilerin web siteleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlamalarına yardımcı olur.    
AdıSağlayıcıMaksatSon Kullanma TarihiTürü
_ga [x2]GoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yılHTTP Cookie
_ga_# [x2]GoogleUsed by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.2 yılHTTP Cookie
previousNavTawk.toRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.SessionHTML Local Storage
TawkConnectionTimeTawk.toAllows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.SessionHTTP Cookie
Pazarlama (6)    
     
Pazarlama çerezleri web sitelerindeki ziyaretçileri izlemek amacıyla kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcıya yönelik onun ilgisini çeken reklamlar göstermek olup yayıncı ve üçüncü taraf reklamcılara değer sağlamaktır.    
AdıSağlayıcıMaksatSon Kullanma TarihiTürü
_fbp [x2]Meta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 ayHTTP Cookie
_gcl_au [x2]GoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 ayHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleGoogle AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.SessionPixel Tracker
pagead/1p-user-list/#GoogleKullanıcının birden fazla web sitesinde belirli ürünlere veya etkinliklere ilgi gösterip göstermediğini izler ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezindiğini tespit eder. Bu, reklam çabalarının ölçülmesi için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır.SessionPixel Tracker
Sınıflandırılmamış (1)    
     
Sınıflandırılmamış çerezler, bireysel çerez sağlayıcılarıyla birlikte sınıflandırma sürecinde olduğumuz çerezlerdir.    
AdıSağlayıcıMaksatSon Kullanma TarihiTürü
 Tawk.toBekliyorPersistentHTML Local Storage

Şirketimizin amaçları doğrultsunda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda ürün, hizmet kalitesinden ödün vermemek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm riskleri kontrol altına almak, çalışanlarımızın sürekli eğitim ve memnuniyetini sağlamak, şikayetleri etkili bir şekilde ele alarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmak kuruluşumuzun kurumsal politikasıdır.

Köyceğiz Bilişim Haberleşme Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.. de iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde bilgilerin güvenliğini sağlamak, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak hizmetlerinin en iyi seviyede sunulması, sürekli gelişmesi, sürekliliğinin sağlanması amacıyla üst yönetim gözetiminde Bilgi Güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi mevcuttur.

Bilgi Güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği süreçlerinin performanslarını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi ve bu riskleri en aza indirgemeyi, müşterilerimizin bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini yasal şartlara uygun olarak karşılamayı, Sunduğumuz tüm hizmetlerin yeniliğe açık, sonuç ve müşteri odaklı olarak sürdürülebilirliği sağlamayı, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı, hizmetlerimizi hedeflediğimiz kalite seviyesinde sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği politikamızın belirlediği amaçlar doğrultusunda; Bilgi Güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği risklerinin yönetilmesi, bilginin yeterli seviyede güvenliğinin sağlanması, sunduğumuz tüm hizmetlerin yeniliğe açık, sonuç ve müşteri odaklı olarak sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. Zayıflıkları ve tehditleri ele alarak bünyemizde bulunan Bilgi Güvenliği, Hizmet Yönetimi ve Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarının uygulanmasından şirketimiz sorumludur.

İade Şartları

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyun

Köyceğiz Bilişim Haberleşme Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti den satın aldığınız ürünün iade koşullarına uyması için, ürünün “ayıplı mal” sayılması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından ürün tesliminde belirtilen kullanım şartları ile ürün kullanma kılavuzlarında bulunan talimatlara uyulmaması durumunda ve ürüne ait önceden belirtilen eksiklikler veya uyarılar durumunda ürünün “ayıplı mal” olarak sayılmayacağının bilinmesi gerekir. Kullanım şartlarına uyulmaması, kullanma kılavuzunda ki talimatlara göre kullanılmaması gibi sebeplerden kaynaklanan iade talepleri kabul edilmemektedir. Satın almış olduğunuz ürün/ler – hizmet/ler ile ilgili şu konulara lütfen dikkat ediniz: Müşteri memnuniyetine dair hassasiyetimiz ve ilgili yasalar gereği, satın almış olduğunuz ürün/leri ya da hizmet/leri yedi (7) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz. Ambalajı açılmış ve/veya kullanılmış ve/veya tahrip edilmiş şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. Ürünün iade gönderisi, orijinal ambalaj ve düzenlenen fatura nüshaları ile birlikte yapılmalıdır.

Önemli Not

İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına kesildiyse, ürünü iade ederken ilgili şirketinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturasının, kargo payı dâhil edilmeden (Ürün birim fiyatı + KDV olarak) kesilmesi gerekmektedir.

Ürün İade Adresi

Köyceğiz Bilişim Haberleşme Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti

Gülpınar, Fevzi Paşa Cd. No:138, 48800 Köyceğiz/Muğla

 

Sipariş ettiğiniz ürün elinize ulaştıktan sonra, ürün iadesi ile ilgili olarak sormak istediğiniz konularda [email protected] e-posta adresinden Müşteri Hizmetleri Yetkilisi’ne ileti gönderebilir veya +90 252 400 08 48 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz

Para İadesi ve Şartları

Ürünlerin (yukarıdaki maddede de belirtildiği şekilde) iade şartlarına uygun olarak tarafımıza gönderilmiş olmaları halinde ürün tutarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınır. Para iadesinin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir. Satın alma aşamasında havale ile gerçekleştirilen ödemelerin iadesi ise en geç 1 hafta içerisinde müşteri hesabına yansımaktadır. Ürün gönderiminde kargo ödemesi firmamız tarafından karşılanmışsa para iadesi yapılırken kargo tutarı kesintisi yapılır.

Garanti Şartları

Kullanım sözleşmesinde, garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır.